BULUTA YEDEKLEME

BulutBroker replikasyon sadece yatırımınızı geri dönüşü değil, aynı zamanda
işinizin geri dönüşü ile ilgilidir

İletişim İçin Tıklayın

SAĞLIK

Günümüzde sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşlar en ileri standartlarda veri güvenliği sağlamak ve veriye erişimi kolaylaştırmak zorundadırlar. Hasta kayıtları, MR ve tomografi gibi grafiksel veya, teşhis görüntüleri gibi veriler hızla büyümektedir ve bu verilerin beklenmeyen durumlara karşı yedekli olarak saklanması gerekmektedir.

Hizmet sektörlerinde artan maliyet baskısı ve yüksek yatırım gerektiren altyapı ihtiyaçları ise en iyi çözümün en uygun maliyetle sağlanmasını gerektirmektedir.Bu nedenle BulutBroker, sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar için dosyaların gizli tutulması, güvenli ortamlarda korunması ve yedeklenmesi hizmetlerini sağlamaktadır.

Ek olarak, sağlık hizmeti veren kurumlar internet uygulamaları ya da elektronik sistemler vasıtasıyla, bireylerin korunmuş sağlık bilgilerini aktarabilmek için, HIPAA standartlarının yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. HIPAA, bireylerin korunmuş veya korunması gereken sağlık bilgilerinin saklanabilmesi için mahremiyete ve güvenliğe uygun olarak geliştirilen bir takım idari, fiziksel ve tekniksel standartlardır. BulutBroker bulut yedekleme hizmetleri HIPAA standartlarına uygun olarak verilerin şifreli saklanmasını sağlamaktadır.