Skip to main content

Yönetilen hizmetler ve açık kaynak teknolojileri bir araya geliyor ve geleceğin işletmelerinin altyapıları şekilleniyor.

Açık kaynak dünyasındaki en son gelişme, yönetilen hizmetler alanında gerçekleşiyor. Bu yeni hizmetler, müşterilere açık kaynak topluluğundan yararlanabilecekleri daha fazla olanak sunuyor. Ancak açık kaynaklı yönetilen hizmetlerin ne olduğunu derinlemesine incelemeden önce, buraya nasıl geldiğimizi tam olarak anlamakta fayda var.

Açık kaynağın değişen ve gelişen yol haritası
Açık kaynaklı yazılım hareketi 1970’lerin ortalarında başladı. Akademisyenler, araştırmacılar, yazılım savunucuları ve hobi sahipleri çeşitli yazılımlar geliştirdi ve ardından bu yazılımları kullanmak isteyen herkesin kullanımına ücretsiz olarak sundular. Konsept, öncelikle yazılım geliştiricileri ve ihtiyaçları tarafından başlatıldı ve bunlara odaklanıldı. Unix’in ve internetin (BSD, GNU, vb.) yapı taşları haline gelen yazılım paketleri ve kütüphaneler, çoğunlukla açık kaynaklı birçok proje ve üründe görünmeye ve ilgi görmeye başladı. Açık kaynağın birincil kullanıcıları akademikti ve hatta bazı ticari yazılım ürünü geliştiricileri bile vardı. Birincil fayda, bu mevcut bileşenlerden yararlanarak daha fazla iş yapabilmeleriydi.

Açık kaynakta evrimin bir sonraki aşaması, 1990’larda Linux’un – açık kaynak veritabanları ve TCP, HTTP vb. gibi standartlara dayalı açık protokollerin tanıtımıyla başladı. Bu daha büyük, daha karmaşık yazılım paketleri, odağı altyapı ve platform geliştiricilerine kaydırdı. Bu yeni paketlerin birincil kullanıcıları artık birçok işletme, cihaz ve altyapı sağlayıcısı ve hizmeti içeriyordu. Açık kaynağın ticari faydaları artık daha düşük sermaye maliyetlerini, daha hızlı pazara sunma süresini ve sonuç olarak daha yüksek kar marjlarını içeriyordu. Paketler daha karmaşık ve daha kritik hale geldikçe, tamamen yeni bir dizi şirket – Red Hat, MySQL, XenSource ve Ubuntu bu ürünlerle ilgili hizmetler sağlamak için ortaya çıktı.

Bulut ile birlikte esneklik de geldi

Tüm bunlar ne kadar faydalı olsa da birçok müşteri artık bu açık kaynaklı PaaS, IaaS ve SaaS projelerinin kurulumu kolay, yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve esnek olmakla birlikte, aynı zamanda güvenilir bir şekilde yapılandırılmasının ve izlenmesinin de çok karmaşık olduğunu görüyor. İşletmelerin açık kaynaklı IaaS ve SaaS veri merkezlerini yapılandırmak, izlemek ve yönetmek için giderek daha fazla kaynak ayırması gerekiyor. Bu da bizi açık kaynaktaki en son evrim aşamasına getiriyor: Açık kaynaklı yönetilen hizmetler.

Açık kaynaklı yönetilen hizmetler

Açık kaynaklı yönetilen hizmetler genellikle “açık çekirdek model” konseptine dayanır. Bu modelde, ürün veya hizmetin temel işlevselliği, en üstte ek tescilli ücrete dayalı özellikler veya hizmetler ile açık kaynak olarak sunulur. OSMS sağlayıcılarının birincil hedefi, karmaşık açık kaynaklı IaaS ve SaaS’nin yapılandırmasını, izlenmesini ve yönetimini daha basit, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güvenilir hale getirmektir.

OSMS sağlayıcıları çoğunlukla bulut altyapısı uzmanı olmayan veya Amazon, Google, LinkedIn, Facebook vb. gibi önde gelen bir teknoloji şirketinin mühendislik kaynaklarına sahip olmayan işletmelere odaklanır. Bunun yerine, bulutta Kafka, Kubernetes, Cassandra ve Presto gibi açık kaynaklı IaaS/SaaS ürünlerini teknolojide uzman olmak veya onu yönetmek için düzinelerce mühendis tutmak zorunda kalmadan kullanmak isteyen şirketlere odaklanıyorlar.

Sonraki kritik adım
Herhangi bir teknolojik yenilikte olduğu gibi, önemli olan teknolojinin kendisi değil – ne kadar kullanılabilir olduğu, gerçek dünyadaki sorunları nasıl ve nerede çözdüğü çok daha önemlidir.  OSMS de doğrudan bunu ifade ediyor. Kafka, Kubernetes, Spark ve Presto gibi zengin, karmaşık, bulutta yerel açık kaynak teknolojileri mevcut olsa bile, yaygın olarak kullanılmayacak, benimsenmeyecek veya kullanılması, izlenmesi ve yönetilmesi zorsa, yaygınlaştırılmayacaklardır. OSMS sağlayıcılarının ortaya çıkmasıyla birlikte, işletmeler artık açık kaynaklı üründeki özelliklerin karmaşıklığı veya zenginliği için ödeme yapmak zorunda değiller ki artık işletmeler kullanımı kolaylaştıran hizmetler için ödeme yapıyorlar.

Kaynak: Forbes Açık Kaynak Yönetimli Hizmetler: Evrimde Teknoloji