Skip to main content

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan ve BulutBroker, “Yenilikçi Bulut Teknolojilerinin Ar-Ge süreçlerinde fark yaratmak için” sizleri Cloud Heros oluşumuna davet ediyor.

Büyük teknoloji ülkelerine ve bu ülkelerin çıkarttığı şirketlerine baktığımız zaman ortak paydanın Ar-ge olduğunu görüyoruz. Ar-Ge için ülkelerin ayırdığı bütçeler de Unicorn’ların birkaç yıl içinde ortaya çıkmasını sağlıyor.

ABD gibi sadece internet ortamında iş geliştirecek işletmeler için yıllık 1 milyar dolar bütçe ayıran ekonomilerle yarışmak çok zor. Ancak bizim gibi gelişen ekonomiler tarafında “ortak Ar-Ge” kavramı devreye giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK tarafından yapılan 2020 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’nın (*) sonuçlarına göre ülkemizde gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi. Bu da demek oluyor ki gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında yüzde 1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,09’a yükseldi.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,8 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ortak Ar-Ge Nedir?

Araştırma, geliştirme çalışmaları yani Ar-Ge olarak kısaltılan kavram, işletmelerin gelecekteki ürün ve çözümleri için yaptıkları deneysel ve test faaliyetleri olarak özetlenebilir. Ancak ham madde ve insan kaynağı sıkıntısı olan ülkelerde Ar-Ge yapmak belli ölçekteki şirketleri de ekonomik olarak zorlayan bir unsur.

Bunun çözümü olarak da benzer alanlarda faaliyet gösteren işletmeler güçlerini birleştirerek ortak Ar-Ge için bir araya geliyor. Bulutistan ve Bulut Brooker’ın öncülük ettiği Cloud Heros da bu çalışmaların en başında yer alıyor.

“Konunun Liderlerini Teknolojimize Yön Vermeye Davet Ediyoruz”

Bulutistan ve Bulut Broker, Ar-Ge süreçlerine yön vererek, şirketinin ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirilmesini sağlama misyonuyla işletmeleri Cloud Heros’un Danışma Kurulu’na davet ediyor. Cloud Heros Danışma Kurulu’nda yer alacak işletmeler kendilerine özel avantajlar ve indirimlerin yanı sıra pazarlama ve tanıtım çalışmalarından da faydalanabilecekler.

Detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

(*) TÜİK 2020 Ar-Ge Araştırması